FR-F700 F740 Inverter 315KW FR-F740-S315K-CHT

Mitsubishi FR-F700 F740 Series Inverter FR-F740-S315K-CHT